Projekt: Fotovoltaika Glamour, a.s.

Fotovoltaické systémy patří mezi obnovitelné zdroje energie, jejichž instalace umožňuje docílit úsporu elektrické energie a současně umožnit snížení zátěže životního prostředí.

Fotovoltaická elektrárna je instalována na střeše distribučního centra objektu firmy Glamour, a.s., Jandáskova 24 v Brně. Podrobnosti o projektu naleznete v dokumentaci: FVE Glamour 152kWp.